• Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Pogrzebowy
 • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

Artykuły

 ZOBACZ FILM

 Brzeskie Zakłady Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzesku,  ul. Słowackiego 1, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w Brzesku, która obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100 % udziałów.

Jako Spółka działa od 1992 roku. Lecz jej korzenie sięgają 1960 roku, kiedy to rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzesku.
 

Celem działania Spółki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie usług komunalnych, produkcyjnych i handlowych na terenie działania Spółki.

 Przedmiotem działania Spółki jest m.in.:

  1. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi.

  2. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

  3. Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.

  4. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych

  5  Sprzątanie i czyszczenie obiektów.

  6. Wywóz śmieci i odpadów.

  7. Unieszkodliwienie odpadów.

  8. Usługi sanitarne i pokrewne.

  9. pogrzeby i działalność pokrewna.
 

 


 Obecnie firma prowadzi działalność w dwóch zakładach:


Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji:

 • zbiór i wywóz odpadów komunalnych od osób prywatnych oraz firm
 • zbiór odpadów segregowanych
 • zbiór odpadów wielkogabarytowych
 • transport usługowy odpadów komunalnych na dalekie odległości
 • monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci
 • zwalczanie skutków zimy
 • usługi asenizacyjne

Zakład Usług Komunalnych

 

 • projektowanie, zakładanie i pielęgnowanie terenów zieleni
 • wycinka drzew w terenach zurbanizowanych oraz korekta koron drzew w tym drzew zabytkowych
 • konserwacja dróg i chodników
 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • usługi prosektoryjne
 • usługi pogrzebowe w zakresie:

        - Kompleksowa organizacja pogrzebów

 •  szeroki wybór trumien
 •   krzyże, tabliczki
 •   przewozy zwłok na terenie całego kraju, kondukty
 •  klepsydry /z rozklejeniem w wyznaczonych miejscach przez rodzinę/
 •  wieńce /z dostawą do Kościoła/
 •  oprawa muzyczna
 • podziękowanie w imieniu Rodziny
 • obsługa ceremonii pogrzebowej /niesienie trumny, krzyża, chorągwi/
 •   usługi grabarskie /kopanie grobów, ekshumacji zwłok, przygotowanie grobowca rodzinnego do pochówku/
 •   własna chłodnia do przetrzymywania zwłok
 •   załatwianie kompleksowe usług związanych ze spopieleniem zwłok
 •   ubranie zwłok / kosmetyka ciała na życzenie rodziny/
 •  budowa i sprzedaż piwnic rodzinnych


        -  Administracja Cmentarzem Komunalnym oraz Parafialnym w Brzesku

 •  prowadzi cmentarne księgi archiwalne, dotyczące pochówku na terenie cmentarza,
 •   zarządza miejscami pod groby i grobowce rodzinne/zgodnie z planem zagospodarowania przestrzeni/
 •   przyjmuje opłaty pod groby i grobowce rodzinne
 •   prowadzi kartoteki grobów i ewidencję opłat za miejsca poupływie 20-u lat
 •   zapewnia porządek i czystość na cmentarzu, utrzymuje zieleń
 •   nadzoruje przestrzeganie przepisów przez podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe i usługi w zakresie   budowy oraz remontów grobowców

 

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397